• Business

  Bidrar du till ett utvecklande företagsklimat?

  Att få uppmuntrande feedback är en skön känsla!
  Att få uppmuntrande feedback är en skön känsla!

  En konst i sig

  Att aktivt jobba med feedback (ge och ta emot) är något som företagen skulle tjäna på i längden. Det öppnar upp för nytänk och produktivitet om det implementeras på rätt sätt. Ett sk. utvecklande företagsklimat och borde vara något alla chefer, med någon form av framåtanda, borde vilja sträva efter.

  Mår du bra – ”gör” du bra

  Alla mår bra av uppmuntrande feedback innerst inne, dvs att få bekräftat att något du gör uppskattas. En del kan dock ha lite svårt att ta till sig ”beröm”. Det kan bero på olika saker. Kanske har man växt upp under avsaknad av det eller kanske till och med raka motsatsen. När någon ger dig uppmuntrande feedback (om det är jobbigt för dig att ta att ta emot) lär dig att säga -”Tack, vad glad jag blir av att höra det!”.

  Att ta emot utvecklande feedback (där man ombeds att kanske göra något annorlunda) är inte lika lätt som att få uppmuntrande feedback. Det är snarare en utmaning att ge och ta emot det på rätt sätt. Om man har i åtanke att syftet är väl så kan det kännas lite lättare.

  Medarbetarskap

  Feedback är inget vi får lära i skolan tyvärr. Det är däremot en värdefull parameter i både det goda ledarskapet men även ett bra medarbetarskap. För se, även medarbetare kan bli bättre på att ta ansvar för ett bra arbetsklimat. Det är väldigt lätt att dra på sig offerkoftor och skygglappar och blunda för sin del och istället skylla på dåligt ledarskap och andra ”idioter”… 

  Konsten att vara positivt konstruktiv

  Att inse att man alltid är 100% ansvarig för 50% i en relation kan ju vara en bra början. Har man dessutom som mål att försöka leva ett liv som utgår ifrån att livet är för kort för att gå omkring och sura, ja då har man ytterligare incitament att verka för ett utvecklande företagsklimat.

  Det är väldigt lätt hänt att feedback slår över till att upplevas som kritik, dvs något som inte känns positivt konstruktivt, så det gäller att vara uppmärksam!

  Feedback skall ges som en vacker gåva!
  Feedback skall ges som en vacker gåva!

  Att bemöta feedback utan att gå i försvar

  Det kan kännas som en utmaning att inte gå i försvar och börja förklara dig när du bemöter utvecklande feedback. Upplever du feedbacken som kritik, försök repetera det du hört för att säkerställa att du uppfattat rätt.

  Kanske behöver du be om utförligare exempel på situationer då det inträffat eller hur det fick givaren att må för att verkligen kunna ta till dig av feedbacken?!

  En utvecklande gåva

  Det finns en del saker som är bra att tänka på både som givare och mottagare av feedback för att den skall bli så konstruktiv som möjligt.

  Syftet med återkoppling är som sagt att det skall ses som en gåva till mottagaren och inte ett tillfälle till tillrättavisning eller kritik.

  Att ha rätta ”nycklarna”

  För att ge medarbetarna bättre förutsättningar till att bidra till en utvecklande företagskultur kan det vara väl värt att investera i en halvdags workshop eller liknande. Detta för att säkerställa att gruppen får nycklarna att göra det på bästa sätt. Det kan väldigt lätt bli tokigt om folk inte har förstått syftet med feedback…

  Introducera feedback stegvis

  När gruppen väl är på samma nivå och insett vikten av feedback är det bara att börja jobba tillsammans i gruppen. Till en början kanske ni fokuserar på att ge uppmuntrande feedback för att säkra att det finns tillräckligt med ”positivt” kapital på det emotionella kontot.

  När tilliten är på plats, ta nästa steg

  Därefter är det dags att avancera till den utvecklande sortens feedback. Detta är som sagt en konst och kräver dessutom tillit er emellan.

  Utvecklande företagskultur är ett vinnande koncept

  Arbetsplatser där medarbetare lyfter varandra och arbetar med feedback (både uppmuntrande och utvecklande) på ”rätt” sätt, skapar tillit och ett engagemang utöver det vanliga.

  Sju snabba att tänka på innan du börjar ”ge” feedback!

  1. Mottagaren måste vilja få feedback innan du ger den – be om lov!
  2. Syftet måste vara att man vill utveckla relationen – inte lyfta sig själv genom att peka på andras, enligt dig, ”svagheter”.
  3. Eftersom feedbacken skall ges som en gåva, var försiktig med att tala om för personen hur den: är, känner och/eller tycker (DU är…) då det lätt uppfattas som dömande.
  4. Se till att bjuda på och öppna dig själv för att öka tilliten och upplevelsen för mottagaren när du ger din feedback (JAG upplever att… när DU…).
  5. När du vill förmedla uppmuntrande feedback, avsluta då inte den meningen med ”MEN du borde….”. Det ”dödar” det positiva budskapet du just levererat. Använd istället ”OCH du skulle kunna…” om du vill uttrycka något som kan förstärka det positiva beteendet ytterligare!
  6. Se till att ha konkreta exempel på vad feedbacken grundas på, om frågor skulle uppstå.
  7. Se till att basera din feedback på din egna upplevelse och inte andras.

  Jobbar du aktivt med att be om och ge feedback? Om inte, är det något du tror skulle gynna er verksamhet?

  Ha en fin dag och testa kanske redan idag med att ge någon i din närhet uppmuntrande feedback på något du upplevt som bra, roligt, utvecklande eller inspirerande!

  Feedback…