• Business

  Grymt – om gruppdynamit

  Vi drivs av olika saker och har alla olika utmaningar på våra arbetsplatser, inte sant?! En del känner att de tagit sig vatten över huvudet, andra att de är alldeles för kompetenta medan en del bara är glada att de har något att göra som betalar deras hyra…. Har du inte koll på det kan det komma som en chock, när smekmånaden är över och någon exploderar. Vi snackar gruppdynamit!

  2024 timmar 2021

  Vi spenderar trots allt 160 timmar per månad eller närmare bestämt 2024 timmar just i år på jobbet. Kanske är det bara vår inställning och attityd som behöver förändras för att uppskatta jobbet mer?

  Nya grupperingar på arbetsplatsen

  På en arbetsplats möts chefer och medarbetare ofta av utmaningar när det kommer till just en ny sammansatt grupp. Alla dessa olika personligheter, behov och drivkrafter som förväntas sammarbeta för att nå företagets visioner och mål, gärna på utsatt tid eller bättre. 

  Are you a quitter?

  Vad många medarbetare (och en del chefer) inte tänker på är, att detta är fullt naturligt. Att det är olika faser i gruppens livslängd och det finns det massvis med forskning på. De där jobbiga är tyvärr inget man kan ”hoppa över”. Det är som vilken relation som helst, vi måste lära känna varandra i gruppen. Med lite insikt om gruppdynamit (det heter ju egentligen gruppdynamiK, men det kan bli explosivt ibland, så vi tar i lite.. ) och dess olika steg kan göra det hela lite mer till en – ”Ahaaa”, upplevelse istället för en – ”F-ck it, I quit”- känsla. 

  Vad händer i en grupp som sätts samman?

  Med detta lilla inlägg skall jag försöka ge er en känsla om hur gruppens fem faser ser ut. Jag använder mig av professor Susan A. Wheelans modell IMGD (an Integrative Modell of Group Development). Den används i många ledarskapsprogram och även i UGL som jag tycker varje chef borde gå innan den ens försöker kalla sig för ledare.

  Hennes modell baseras på 30 års forskning inom just grupputveckling och speglar så även den mänskliga livscykeln, från bebisstadiet tills dess att vi lämnar boet och blivit vuxna… Ni får googla på vem hon är.

  Modellen består av fem (fyra ’aktiva’) faser:

  1. Tillhörighet och trygghet
  2. Opposition och konflikt
  3. Tillit och struktur
  4. Arbete och produktivitet
  5. (Avslut)
  Fas 1 - Tillhörighet och trygghet
  Glada och förväntansfulla, vi ser till att alla känner sig sedda och välkomna – precis som det brukar i fas 1!
  Här med ett gäng grymma kvinnor från en träff med styrelsenätverket Boarding for Success innan corona…!

  Alla nya grupper startar här. Medlemmarna är nyfikna och försiktiga, letar ”gemensamma nämnare”. De är måna om att inte ta för mycket plats och är väldigt inkännande och analyserande, i det tysta. De vill bli accepterade. Det är nytt och spännande att gå till jobbet på måndagarna. Vi kan kalla detta för ”Man lär känna varandra”- fasen.

  Fas 2 - Opposition och konflikt
  Ouch, vad händer här? Vem tror hon att hon är som kommer in här och styr och ställer? Jag blir rosenrasande eller uppgiven. Precis så som det sig bör i fas 2…

  Smekmånaden är förbi. Nu vet vi vad alla går för. Chefen är en idiot som kommer in och petar, styr och ställer. Vem tror hen att hen är? Vi berättar (s.k. ”feedback” i dess sämsta form…) för våra gruppmedlemmar vad vi tycker de gör fel för nu ”känner vi varandra” och tar oss lite (ibland, lite väl mycket) friheter. Vi har väldigt svårt att fatta beslut här. 

  Denna fas är som en enda stor energitjuv. Många mår dåligt och mycket tid och energi går åt till konflikthantering istället för produktivt arbete och uppföljning. Här är risken stor att gruppen försöker ”byta ut” någon i gruppen istället för att ”rida ut stormen”. Det de inte tänker på då är att, lyckas man med det, hamnar man återigen i fas ett, även om en kortare tid om bara en medlem ”byts ut”. Ingen längtar till måndag. Låt oss kalla detta ”Äntligen fredag”- fasen. 

  Fas 3 - Tillit och struktur
  Gruppen lirar. Det går bra nu och vi ser fram emot våra möten. Precis som vi gjorde på Engelen 2/1 2020 innan corona bröt ut.

  När vi tagit oss igenom fast två är det inget som kan stoppa oss! Vi är samspelta och hyser nu stor respekt för varandras olikheter, likheter och har börjat se det positiva i att vi är just olika och bidrar på olika sätt.

  Chefen är inte inne och petar lika mycket och vi känner ett stort ansvar att driva företaget framåt, tillsammans! Här blir nästan utmaningen att inte tappa tempot för vi känner sådan tillfredsställelse. Låt oss kalla detta för – ”Vem ska med ut på en AW idag”- fasen. 

  Fas 4 - Arbete och produktivitet
  Kolla vad vi samarbetar. Man känner energin i ”luften”. Vi mår bra och älskar när någon av oss kommer med nya idéer och förslag för att utveckla och utmana gruppen!

  Vi är ödmjukare än aldrig för. Vi uppmuntrar nytänk då det föder vår kreativitet. Vi kan ifrågasätter inte heller så mycket vem som gör vad och varför. Det viktigaste är ju ändå målet. Uppstår konflikt handlar det oftast inte om någons ”person” utan om snarare om ”vägen till målet”.

  Har ni hört talas om högpresterande team? De befinner sig här och de är oftast inte fler än åtta i varje grupp. Vi är bra på att ge feedback här, feedback som tar oss framåt, inte som sårar och trycker ned, som i fas två. Låt oss kalla detta för ”Om vi skulle ta och köra en gruppmiddag med våra respektive?!”- fasen…

  Fas 5 - Avslut
  Allt har ett slut, så även en grupp… Viktigt att få ta farväl på ett värdigt sätt och få sagt det man alltid velat få sagt, på ett fint sätt!

  Denna fast missas allt som oftast. Denna är om inte annat väldigt viktig för företaget. Att ta till sig vad som fungerade och inte i gruppen och för dess medlemmar, som förhoppningsvis är kvar i bolaget. F

  ör medlemmarna är ett avslut värdefullt för att dels komma vidare, det är trots allt en separation, men även dels för att summera hur vi utvecklats och reflektera över detta tillsammans i gruppen, är väldigt underskattat.

  I vilken fas befinner ni er i er grupp på jobbet?  

  Ha en fin dag!