• Business

  DITT LEDARSKAP LYSER IGENOM

  Säkerställ att du alltid agerar utifrån en plats av kärlek och önskan om förståelse och förbättring för bägge parter.

  i ditt beteende på sociala plattformar

  Tillhör du ”trollen” som rör om i grytan lite i någons inlägg för att sedan försvinna spårlöst när det börjar bli jobbiga diskussioner eller stannar du kvar och fortsätter dialogen?

  MITT ORD

  Ett ledarskap som går ut på att ”få sista ordet” är ingenting att hänga i skyltfönstret.

  Det skapar frustration och negativa energier.

  Tänk på att din ton i mail, SMS och sociala plattformar lyser igenom. Det kan förstöra mycket. Ödmjukhet, men inte förtäckt ironi, det är något annat, vinner du på alltid!

  KAKA SÖKER MAKA

  men vänta nu… ville vi inte ha diversifiering i våra bolag, team?

  Well, allt är relativt och just nu ser vi hur likasinnad går ihop och ger varandra mycket utrymme – inom ramen för de gemensamma åsikterna.

  ”Olika” är dock det som leder framåt och till konstruktiva idéer och lösningar, så akta dig för ekokammare – ingenting att ha!

  Att röra om i grytan är en ledarskapsstrategi för att ”väcka” de som sover – så sant.

  Du måste dock vara beredd på att ta hand om det som blir konsekvensen av den process du förhoppningsvis startat om du skall inge tillit.

  Jag särskådar dessa troll på LinkedIn som är den plattform jag verkar på professionellt. Jag jämför gärna deras beteende med ledarskapet som utgångspunkt och där jag ser att rädsla, som så ifta, styr.

  En sann ledare följer upp och står kvar

  om än lite i bakgrunden – för att stötta sitt team och backar upp vid behov.

  Hen försvinner inte spårlöst om det börjar argumenteras i gruppen – i ren rädsla för vad det skulle kunna leda till som jag måste ta om hand senare i min roll som chef. Opposition är en grundläggande byggsten i något som för bolag framåt.

  Att ha en chef som stöttar och som ser det positiva i motgång och ibland även vid felaktiga beslut, skapar trygga och dynamiska team/organisationer.

  SÄTT RAMARNA FÖRE (tydlighet)

  Att få ”verka helt fritt” riskerar skapa viss osäkerhet som leder till… ingenting eller ”galenting”…

  Att se gruppens behov kan vara en grundregel där behovet varierar – därav bra med tat dialog kring just detta!

  Kör så det ryker & stå upp för ditt team!

  ❤️

  De kommer in och skriver ned dig för att sedan försvinna, ”ghosta” och ignorera vidare diskussion. Detta är det sämsta av ledarskap och tekniken är den som grundar sig i att ”härska” utifrån den egna rädslan.