• Lifestyle,  Musik

  Addicted to progress

  EXPOSED BY DEPRESSION?

  Well, today is World Mental Health day so let’s give it some light from another angle than the ones depressed. There’s always people affected by the ones depressed as well and far from everybody that are depressed acts in silence…

  What it looks like?

  I know or have met many people whom I believe suffer depression in some way. Sometimes it clearly shows, sometimes it doesn’t… Some have shown true narcissist charachteristics, it is all about them and they believe you are not supporting them enough.
  Some where just seeking attention by acting in an unproper way showing lack of respect numbers of times in favor of their own, sometimes disqusting, needs. I’ve also learnt that I cannot be of help to all of those reaching out/being exposed to me IRL and here, on Social Media… even if I sometimes tried. The thing with being kind, happy and polite is that sometimes people that may not know you well, reach out to you as a way to try to get some of that ”nice shit” you seem to have. I learned to say no to that. I have enough challenges in my own life.

  But, We can always try to be kind to eachother and show respect. To be brutaly honest is not showing the above. Having that said, don’t take shit just because people maybe depressed but they might need professional help. Leave quick (if toxic) and/or do the necessary if needed or if children (or if they are children) are involved (contact parents, social services, police etc).

  When enough is enough

  I have sometimes had to verbally respond back as brutal/transparent as I’ve been attacked, even if that hurts in a way. But I am not mother f-ing Theresa.
  I have also had to cut off some really close friends of mine due to their (according to me) lack of insight that they actually need help…
  That also hurts, but I’ve learnt from being a
  co-addictive daughter all life, to avoid people who does not show me the respect I deserve (and so do you!) even if I feel sorry for them.

  It might sometimes seem depression brings out the worst in people. You might feel they are actually disqusted by other stronger & seemingly happier souls. I still do believe in mutual respect and to cut off contact with energy thieves as a way to own your own mental Health. I hope that makes any sense to you.
  We all must own our mental health & not let ourselves get infected by the toxic from depression.

  ❤️

  Below some pictures from WHO about different depression use cases!

  ❤️ Please share as SHARING IS CARING ❤️


  Utsatt för depression

  (Nedan text med google translate då jag skrev på engelska…)

  Idag är det World Mental Health day så låt oss ge det lite ljus från en annan vinkel än de deprimerade. Det finns alltid människor som påverkas av de deprimerade också och långt ifrån alla som är deprimerade agerar i tystnad…

  Hur ser den ut?

  Jag känner eller har träffat många människor som jag tror lider av depression på något sätt. Ibland visar det tydligt, ibland inte … Vissa har visat sanna narcissistisk karaktäristika, allt handlar om dem och de tror att du inte stödjer dem tillräckligt. Några var bara att söka uppmärksamhet genom att agera på ett olämpligt sätt och visa brist på respekt många gånger till förmån för sina egna, ibland motbjudande, behov. Jag har också lärt mig att jag inte kan vara till hjälp för alla som når ut/blir utsatta för mig IRL och här, på sociala medier … även om jag ibland försökte. Saken med att vara snäll, glad och artig är att ibland människor som kanske inte känner dig väl, når ut till dig som ett sätt att försöka få lite av den där ”fina skiten” som du verkar ha. Jag lärde mig säga nej till det. Jag har tillräckligt med utmaningar i mitt eget liv.

  Men vi kan alltid försöka vara snälla mot varandra och visa respekt. Att vara brutal ärlig visar inte ovanstående. Med det sagt, ta inte skit bara för att folk kanske är deprimerade men de kan behöva professionell hjälp. Lämna snabbt (om giftigt) och/eller gör det som behövs om det behövs eller om barn (eller om de är barn) är inblandade (kontakta föräldrar, socialtjänst, polis etc).

  När gränsen är nådd

  Jag har ibland varit tvungen att verbalt svara tillbaka så brutalt/transparent som jag blivit attackerad, även om det gör ont på något sätt. Men jag är moder Theresa. Jag har också fått stänga av några riktigt nära vänner på grund av deras (enligt mig) brist på insikt om att de faktiskt behöver hjälp … Det gör också ont, men jag har lärt mig av att vara en medberoende dotter hela livet, för att undvika människor som inte visar mig den respekt jag förtjänar (och det gör du också!) även om jag tycker synd om dem.

  Ibland kan det tyckas att depression tar fram det värsta hos människor. Du kanske känner att de faktiskt är avskyvärda av andra starkare och till synes lyckligare själar. Jag tror fortfarande på ömsesidig respekt och att bryta kontakten med energitjuvar som ett sätt att äga din egen mentala hälsa. Jag hoppas att det är vettigt för dig.

  ❤️ Nedan bilder är från WHO och beskriver omika typer av depression och livsscenarios! Dela gärna! ❤️

  Och för att bli kanske lite gladare, lyssna gärna på min EP!

  SLIDE PACK ON DIFFERENT SCENARIOS FOR MENTAL ILLNESS – sharing is caring ❤️